Tvåplansvilla i Åkervik, Tjörn

Ombyggnation av befintligt småhus till större villa.